Biz hakda

Ningbo Buycon, birikdirijilerde, terminallarda we rölelerde hünärmen üpjün ediji.

Üznüksiz gözleg we yzygiderli gowulaşmak üçin tapawutly, ygtybarly we strategiki hyzmatdaş bolmak üçin enjamlaşdyryldy.Müşderileriň tutuş dünýäde kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin awtomatiki önümçiligi, ajaýyp hil, bäsdeşlik bahasy we wagtynda eltip bermekden peýdalanýarys.Müşderilerimiz üçin eýýäm 5000-den gowrak önüm aldyk we olaryň hemmesi diňe Hytaýyň materiginde gowy satylman, Europeewropa, Demirgazyk we Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki köp ýurtlara we sebitlere eksport edildi.

pexels-pixabay-269077

Tejribe

Senagatyň içindäki 20 ýyldan gowrak tejribämiz, köplere ýüzlenmäge mümkinçilik berýär.

Ösüş

Müşderilerimiz üçin eýýäm 5000-den gowrak önüm aldyk.

Önümçilik

Müşderilerimiziň hemmesi diňe Hytaýyň materiginde gowy satylman, Europeewropa, Demirgazyk we Günorta Amerika eksport edildi.

pexels-sora-shimazaki-5673488

Köp gök çipli OEM we CEM-ler bilen berk gatnaşyk gurduk we bu we beýleki pudaklaryň köpüsine peýdaly bolup bileris.Şahsy hyzmat we çeýe çemeleşme biziň işimiziň özenidir, şonuň üçin her bir müşderi aýratyn söwda aragatnaşygynyň işine we talaplaryna düşünmegine garaşyp biler, şeýlelik bilen çalt we täsirli çözgüt tapar.

Ajaýyp hyzmatdaşlygy başdan geçirmek we ýeňiş gazanmak üçin şu gün bize ýüz tutuň. Biz ähli ugurlar boýunça täze bazarlara bagyşlanýarys we gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny saklap, siziň bilen ösmäge çalyşýarys.Ajaýyp hyzmatdaşlygy başdan geçirmek we ýeňiş gazanmak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň. Nearakyn geljekde siziň bilen gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.