“Automechanika Shanghai 2019” awtoulag bölekleri sergisi

Aziýanyň iň uly awtoulag bölekleri, tehniki gözegçilik we anyklaýyş enjamlary we awtoulag üpjünçiligi sergisi-Automechanika Şanhaý awtoulag bölekleri sergisi 2019-njy ýylyň 3-nji dekabryndan 6-njy dekabry aralygynda Şanhaýyň Hongqiao sebitindäki Milli konwensiýa we sergi merkezinde geçirildi.

Bu ýyl sergi meýdany 36,000+ inedördül metre çenli giňelder.Dünýäniň dürli ýurtlaryndan we sebitlerinden 6500+ kompaniýany we 150,000+ hünärmenleri özüne çeker diýlip garaşylýar.

Eksponatlaryň gerimi, dünýä belli markalary we ýurtda we daşary ýurtlarda öňdebaryjy kompaniýalary ýygnap, awtoulag pudagynyň ähli zynjyryny öz içine alýar.

exbition


Iş wagty: Awgust-10-2021