Awtoulag elektrik birikdirijileri barada maglumat

Awtoulag elektrik birikdirijileri barada maglumat

Awtoulag elektrik ulgamlarynda awtoulag elektrik birikdirijileri ýörite ulanylýar.

Esasy maglumatlar

Elektrik ulgamlary awtoulag dizaýnynyň soňky taryhynda has köp meşhurlyk gazandy.Döwrebap awtoulaglar giň simli we mikroprosessor bilen dolandyrylýar, netijede has ygtybarly simlere we birikdirijilere zerurlyk artýar.
Adaty awtoulag elektrik ulgamynyň bölekleri surat görnüşinde görkezilýär.Bu ulgamyň düzüm bölekleriniň köpüsi, beýleki bölekler bilen interfeýs birikdirijilerini talap edýär.

auto-connector

awtomatik birikdiriji

 

Baglaýjynyň görnüşleri

Awtoulag birleşdirijilerini dürli usullar, şol sanda elektrik ulgamynyň bölegi boýunça toparlara bölmek mümkin.

Baglaýjylary talap edýän ulgamlara ses ulgamy, kompýuter ulgamlary, datçikler, relýeler, ot ýakmak ulgamlary, yşyklandyryş, radio kabul edijiler we tok gapylary we penjireler girýär.


Iş wagty: Awgust-10-2021