Elektronika Hytaý

“Electronica China” Hytaýyň Şanhaý şäherinde 2020-nji ýylyň 03-5-nji iýuly aralygynda geçirildi.“Electronica China” häzirki wagtda elektron pudagy üçin öňdebaryjy platformalaryň birine öwrüldi.
Bu sergi elektronika böleklerinden önümçilige çenli elektronika pudagynyň ähli spektrini öz içine alýar.Senagatyň köp sergisi, datçikden ulgamyň periferiýasy we sero tehnologiýasyndan elektronika pudagy üçin programma üpjünçiligine çenli iň täze täzelikleri, ösüşleri we tehnologiýalary görkezer.Maglumat we aragatnaşyk platformasy hökmünde işläp düzüjilerden başlap, ähli sarp ediş segmentlerinde we ulanyjy pudaklarynda dolandyryşa, awtoulag we senagat elektronikasyndan başlap, oturdylan we simsiz MEMS we lukmançylyk elektronikasyna çenli jemlenen nou-hau hödürleýär.
Mundan başga-da, Hytaý elektronikasy daşary ýurt kompaniýalaryna Hytaý we Aziýa bazaryna girmäge mümkinçilik berýär we pudagyň iň möhüm we täze ösýän kompaniýalarynyň wekilleri bilen ýüzbe-ýüz aragatnaşyk gurmak üçin platforma üpjün edýär.

Electronica-China-300x157


Iş wagty: Awgust-10-2021