Awtoulag birleşdirijisi YAZAKI asyl HS birikdirijileri Awtoulaglar üçin 8P erkek ýokary hilli 7282-1080

Gysga düşündiriş:

F1 birikdirijiniň aýratynlygy:
1) Agyr wezipe görnüşi,
2) Poleke polýus görnüşi,
3) NBR materialy,
4) 5 mm aralyk,
5) 5.5 mm aralyk
Çyzgy ölçegi: 38 * 25.1 * 38mm

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

F2 spesifikasiýasy:

BRAND

AAZAKI

Klassifikasiýa bölekleri

Jaý

Maşgala

HS birikdirijisi

Görnüşi

I SP ýokary tizlikli birikdiriji

Akiazaki bölümiň belgisi

7282-1080

Baglanyş görnüşi

Sim üçin sim

Tagta sim

Enjam üçin sim

Açylmadyk / möhürlenen

Unssagaldy

Erkek / Aýal

Male

Polýuslaryň sany

8 polýus

Tabyň ini mm (dýuým)

2.3(090)

Material

PBT

Plastinka

örtük däl

Reňk

Tebigy

Reýting

-

Bölüm sanlary

7283-1080

Önümiň spesifikasiýasy No.

7283-1080

Gollanma gollanmasy No.

7282-1080

F3 birleşdiriji surat:

14

F4 Haryt senesi:

Rugsat berilýän tok (Ref.)

10A (Ref)

Pes derejeli aragatnaşyk garşylygy

3milli ohm Maks. (Başlangyç)

Ulationzolýasiýa garşylygy

100Megohm Min. (500VDC-de)

Naprýa .eniýe bilen

1000V AC (1 minut)

Temperatura aralygy

-30-dan80deg.C

F5 Gurnalan komponentleriň amaly sanawy

Terminallar

Simli möhürler

Saklaýanlar

7114-4020 -

-

7114-4021 -
7114-4022 -

7114-4052-08

-

F6 Surat:

15Automotive connector YAZAKI original HS  (1)

F7 programmalary:

Speedokary tizlikli sim simleri

F8 Giriş barlagy:

Automotive relay high quality 12V 40A 4pins 5pins for cars (7)

Daşky gurşaw synag palatasy
Rentgen enjamy
Osiloskop
Sene almagyň guraly
Elektrik durmuşyny synag ulgamy
Mehaniki durmuşy synag platformasy
Speokary tizlikli kamera

F9 Marka kartoçkasy

Automotive connector YAZAKI original HS  (4)

“Akiazaki” korporasiýasy 1941-nji ýylda esaslandyrylan garaşsyz awtoulag komponentlerini öndüriji bolup durýar. Dünýä bazarynda iň köp paý almagy buýurýan esasy önümimiz bolan awtoulag simleri bilen bir hatarda, awtoulaglar üçin hasaplaýjy enjamlary, elektroniki bölekleri we başga-da köp önüm öndürýäris we öndürýäris. ulanmak.
TE Connectivity Ltd., milliardlarça dollarlyk global tehnologiýa lideridir.Kompaniýanyň birikmesi we datçik çözgütleri häzirki barha ösýän dünýäde möhümdir.TE düşünjeleri döredijilige öwürmek üçin inersenerler bilen hyzmatdaşlyk edýär - akylly, täsirli we ýokary öndürijilikli TE önümlerini we kyn şertlerde subut edilen çözgütleri ulanmak arkaly mümkin bolan zatlary täzeden kesgitleýär.TE, dürli pudaklarda 150-den gowrak ýurtda müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýär.HER BIRLEŞIK MASLAHATLARY.

BUYCON birleşdirijilerde, terminallarda, möhürlerde we rölelerde hünärmen üpjün ediji;
Komponentler pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe;
Müşderilerimiz dünýäniň dürli künjeginden gelýärler

CONNECTOR

F10 Ulag:

Automotive connector YAZAKI original HS  (2)

GÖRNÜŞ: DHL & FEDEX & UPS & TNT
GÖRNÜŞ: NINGBO & ŞANGHAI & ŞENZHEN
Otly: XI'AN & CHENGDU & SHANGHAI & SHENZHEN & BEIJING


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler