Awtoulag birleşdirijisi YAZAKI asyl HS birikdirijileri Awtoulaglar üçin 8P erkek ýokary hilli 7282-2148-30

Gysga düşündiriş:

F1 birikdirijiniň aýratynlygy:
1) Agyr wezipe görnüşi,
2) Poleke polýus görnüşi,
3) NBR materialy,
4) 5 mm aralyk,
5) 5.5 mm aralyk
Çyzgy ölçegi: 24.1 * 20.5 * 14.5mm

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

F2 spesifikasiýasy:

BRAND

AAZAKI

Klassifikasiýa bölekleri

Jaý

Maşgala

HS birikdirijisi

Görnüşi

I SP ýokary tizlikli birikdiriji

Akiazaki bölümiň belgisi

7282-2148-30

Baglanyş görnüşi

Sim üçin sim

Tagta sim

Enjam üçin sim

Açylmadyk / möhürlenen

Möhürlenen

Erkek / Aýal

Male

Polýuslaryň sany

8 polýus

Tabyň ini mm (dýuým)

0.64 (025)

Material

PBT

Plastinka

örtük däl

Reňk

Gara

Reýting

-

Bölüm sanlary

7283-2148-30

Önümiň spesifikasiýasy No.

7282-2148-30

Gollanma gollanmasy No.

7282214830

F3 birleşdiriji surat:

14

F4 Haryt senesi:

Rugsat berilýän tok (Ref.)

3A (Ref)

Pes derejeli aragatnaşyk garşylygy

5milli ohm Maks. (Başlangyç)

Ulationzolýasiýa garşylygy

100Megohm Min. (500VDC-de)

Naprýa .eniýe bilen

1000V AC (1 minut)

Temperatura aralygy

-40-dan 120-e çenli

F5 Gurnalan komponentleriň amaly sanawy

Terminallar

Simli möhürler

Saklaýanlar

7114-4415-02 7158-3165-90

-

7114-4416-02 7158-3166-60
7114-4417-02 7158-3167-80

-

7158-3168-80

F6 Surat:

15Automotive connector YAZAKI original HS  (1)

F7 programmalary:

Speedokary tizlikli sim simleri

F8 Giriş barlagy:

Automotive relay high quality 12V 40A 4pins 5pins for cars (7)

Daşky gurşaw synag palatasy
Rentgen enjamy
Osiloskop
Sene almagyň guraly
Elektrik durmuşyny synag ulgamy
Mehaniki durmuşy synag platformasy
Speokary tizlikli kamera

F9 Marka kartoçkasy

Automotive connector YAZAKI original HS  (4)
1938-nji ýylda döredilen Molex, özara baglanyşyk önümlerini dünýäde iň uly öndürijilerden biridir.Molex, sim, sim, sim we tagta birikdirijiler üçin sözbaşy, arka uçar, terminal, telekom, ethernet we kabel, şeýle hem amaly gurallar üçin innowasion önüm çözgütlerini döredýär.Molex-iň telekeçilik işleriniň, önümleriniň we hyzmatlarynyň daşky gurşawa ýetirýän täsirlerini azaltmak üçin edýän tagallalary, daşky gurşawy dolandyrmak ulgamyna, ECOCARE-de ygrarlylygynda görkezilýär.
JST, awtoulag bazary segmenti üçin ýörite işlenip düzülen dürli simli birikdiriş ulgamlaryny hödürleýär.JST, adatça, laýyklygy, görnüşi we işleýşi boýunça senagat standartlaryndan ýokary bolan birikdiriş ulgamlaryny üpjün edip, beýleki ýerlerden tapawutlanýar.JST-iň önümlerini dünýädäki her OEM awtoulag liniýasynda her awtoulag ulgamy programmasynda tapyp bilersiňiz.JST birikdiriş ulgamyny saýlamak bilen, dizaýn we önümçilik işleriňiziň her bir ugrunda üstünlik gazanmagy kepillendirýärsiňiz

F10 Biz hakda:

BUYCON birleşdirijilerde, terminallarda, möhürlerde we rölelerde hünärmen üpjün ediji;
Komponentler pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe;
Müşderilerimiz dünýäniň dürli künjeginden gelýärler

CONNECTOR

F10 Ulag:

Automotive connector YAZAKI original HS  (2)

GÖRNÜŞ: DHL & FEDEX & UPS & TNT
GÖRNÜŞ: NINGBO & ŞANGHAI & ŞENZHEN
Otly: XI'AN & CHENGDU & SHANGHAI & SHENZHEN & BEIJING


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler